Kaveat Persendirian

i) SIAPA LAYAK

a) Mana-mana orang atau badan yang menuntut hak ke atas tanah milik atau kepentingan berdaftar

b) Mana-mana orang atau badan yang menuntut ianya berhak mendapat faedah dibawah mana-mana amanah yang melibatkan tanah atau kepentingan

c) Penjaga atau orang yang mewakili mana-mana remaja (minor) yang menuntut sebagai berhak mendapat faedah dibawah mana-mana amanah yang melibatkan tanah atau kepentingan

 

ii) KAEDAH PERMOHONAN

a) Borang 19B

b) Surat Akuan